Menu

  Περδίκης, Μιχαηλίδης και «24» μιλούν για σκάνδαλο υπέρ του ΟΠΑΠ από την Κυβέρνηση

  Η επιστολή του Γιώργου Περδίκη, προέδρου των Οικολόγων, βουλευτή και μέλους της Επιτροπής Οικονομικών προς τον υπουργό Οικονομικών, Χάρη Γεωργιάδη εκθέτει τόσο τον ίδιο, όσο και την Κυβέρνηση γενικότερα, αφού δεν έχει λάβει ακόμη ικανοποιητικές απαντήσεις.

  Ο λόγος που ο κος Περδίκης απευθύνει τα ερωτήματα είναι πως υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην εξέταση του νομοσχεδίου περί τυχερών παιγνίων, ένα νομοσχέδιο το οποίο αναμένεται να δώσει τέλος στην «κυριαρχία» του ΟΠΑΠ και στην ευνοϊκή μεταχείριση που απολαμβάνει εντός Κυπριακής επικράτειας.

  Ο κ. Περδίκης αναφέρει στην επιστολή του προς τον Χάρη Γεωργιάδη συγκεκριμένα:

  «Στην επιστολή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ημερομηνίας 27/05/2014 προς το Υπουργείο Οικονομικών με θέμα «Το στοίχημα που διεξάγεται από τον ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λτδ» αναφέρεται ότι «μέχρι σήμερα ο ΟΠΑΠ (Κύπρου) εισέφερε στον ΟΠΑΠ Ελλάδος (πέραν του ποσοστού 10% κάθε χρόνο για υποτιθέμενη κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων) μέρισμα ύψους 37,6 εκατομμύρια ευρώ περίπου, χωρίς κάτι τέτοιο να προβλέπεται στη διακρατική συμφωνία η οποία καθορίζει ότι μετά την αφαίρεση όλων των επιτρεπόμενων εξόδων, το υπόλοιπο αποδίδεται στην Κυπριακή Δημοκρατία». Το ποσό αυτό ενδεχομένως να πρέπει να επιστραφεί στην Κυπριακή Δημοκρατία με το νενομισμένο τόκο (Σελίδα 8, σημείο 5 επιστολής αρ. φακέλου 26.18.001.001.003). Επίσης, στο καταληκτικό σημείο 8 αναφέρεται ως αναγκαία «η εξέταση των μέχρι σήμερα δεδομένων ώστε να διαφανεί κατά πόσο θα πρέπει να απαντηθεί από τον ΟΠΑΠ να καταβάλει στην Κυπριακή Δημοκρατία οποιαδήποτε ποσά ενδεχομένως παράτυπα κατακρατούσε ο ΟΠΑΠ στα δέκα χρόνια

  ισχύος της διακρατικής συμφωνίας». Παρακαλώ τον αρμόδιο Υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν έχει

  υλοποιηθεί η πρόταση του Γενικού Ελεγκτή της Κυπριακής Δημοκρατίας και τι έχει πράξει η  κυβέρνηση από το 2014 μέχρι σήμερα προκειμένου να διεκδικήσει τα οφειλόμενα ποσά από τον ΟΠΑΠ».

  Η «24» σχολίασε καυστικά τον Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών, Αβέρωφ Νεοφύτου, να μην ασχοληθούν με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, κάτι που έχει ήδη προκαλέσει την αντίδραση του Γενικού Ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Επίσης υπάρχει η αίσθηση, ότι η κυβέρνηση όχι μόνο αμελεί να εξετάσει το νομοσχέδιο, αλλά και δεν εφαρμόζει σωστά ότι ισχύει αυτή τη στιγμή, αφού ο ΟΠΑΠ δεν αποδίδει τις εισφορές που οφείλει στην Κυπριακή Κυβέρνηση.

  Με επιστολή του για αυτό το θέμα, ο κος Μιχαηλίδης αναφέρει: «2. Τα έσοδα της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον ΟΠΑΠ για το έτος 2015 ανήλθαν σε €13,3 εκ. Από το 2003, όταν αναθεωρήθηκε η διακρατική συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας (Ν. 34 (ΙΙΙ)/2003), μέχρι το 2014, ο συνολικός κύκλος εργασιών του ΟΠΑΠ ήταν ύψους €1.685 εκ.. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσά που πραγματικά διανέμονται στους τυχερούς των παιγνιδιών είναι της τάξης των €640εκ. από το οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία εισέπραξε μόνο το ποσό των €128,6εκ., ή ποσοστό 7,6% επί του κύκλου εργασιών. Ως ποσοστό επί του μεικτού κέρδους, το ποσοστό που έλαβε η Κυπριακή Δημοκρατία για τα έτη 2003 έως 2014

  προκύπτει κατά μέσο όρο ίσο με 20%. Τα τελευταία χρόνια που ο κύκλος εργασιών ανέβηκε σε ποσά της τάξης των €190 έως €200εκ. ενώ οι ειπράξεις της Δημοκρατίας παρέμειναν καθηλωμένες σε ποσά της τάξης των 12εκ., οι εισπράξεις αυτές ως ποσοστό του μεικτού κέρδους είναι της τάξης του 16%».

  «3. Όπως εξηγείται στην προαναφερόμενη επιστολή μας της 27ης Μαΐου 2014, ο ΟΠΑΠ αφαιρεί από τις ακαθάριστες εισπράξεις του ποσοστό της τάξης του 65.6% ως τα θεωρητικά κέρδη των τυχερών παικτών, ποσοστό της τάξης του 8.8% ως προμήθεια των πρακτόρων, ποσοστό 10% επί του κύκλου εργασιών για κάλυψη του αναλογούντος στην Κύπρο λειτουργικού κόστους του ΟΠΑΠ Ελλάδας, 5% για κάλυψη του λειτουργικού κόστους της εταιρείας στην Κύπρο, 2% για έξοδα διαφημίσεων και 2% για την προώθηση του ααθλητισμού και του πολιτισμού. Αν από σύνολο 100% αφαιρεθούν το άθροισμα των 65.6 + 8.8 + 10 + 5 + 2 + 2 = 93.4, απομένει για τη Δημοκρατία ποσοστό 6,6% επί του κύκλου εργασιών».

  «4. Με βάση τα στοιχεία που παρατίθενται στην υπό αναφορά επιστολή μας, τα ποσά που

  πραγματιά διανέμονται στους τυχερούς των παιγνιδιών είναι της τάξης του 62%. Επίσης:

  Κατά την υπό αναφορά συνεδρία της Επιτροπής Ελέγχου στις 17 Νοεμβρίου 2016, ο Γενικός Διευθυντής του ΟΠΑΠ ανέφερε πως το μερίδιο των παιγνιδιών στην Κύπρο είναι της τάξης του 10% του συνολικού κύκλου εργασιών του Ομίλου και ότι το λειτουργικό κόστος του ΟΠΑΠ Ελλάδας που αναλογεί στην Κύπρο είναι της τάξης των €15εκ. ετησίως (άρα ποσοστό της τάξης του 8% του κύκλου εργασιών στην Κύπρο). Παρά ταύτα, στις δημοσιευμένες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, φαίνεται ότι ο κύκλος εργασιών στην Κύπρο είναι της τάξης του 5% (και όχι 10%) του κύκλου εργασιών του Ομίλου. Φαίνεται επίσης ότι το λειτουργικό κόστος του ΟΠΑΠ Ελλάδας που αναφέρθηκε, αφορά και έξοδα που δεν σχετίζονται με την Κύπρο και τα οποία, συνεπώς, δεν θα έπρεπε να επιμερίζονται στην Κύπρο. Ενδεχομένως λοιπόν το ορθό ποσοστό που θα έπρεπε να είχε περιληφθεί να είναι της τάξης του 5% (και όχι 10%). Χάριν της παρούσας

  επιχειρηματολογίας και μόνον, θα γίνει δεκτό το ποσοστό 10% του κύκλου εργασιών στην Κύπρο ως προοριζόμενο να καλύψει τα λειτουργικά έξοδα αλλά και το κέρδος του ΟΠΑΠ Ελλάδας.

  – Το λειτουργικό κόστος του ΟΠΑΠ στην Κύπρο είναι της τάξης του 2%, στο οποίο ο ΟΠΑΠ προσθέτει και ποσοστό 1.5% για να πληρώνει το ΦΠΑ των πρακτόρων (δήθεν για να είναι στην ίδια μοίρα με τους συναδέλφους τους στην Ελλάδα, αγνοώντας φυσικά τις διαφορές σε άλλες φορολογίες που είναι υπέρ των Κυπρίων πρακτόρων, όπως ο εταιρικός φόρος).

  – Η πραγματική δαπάνη για διαφημίσεις είναι της τάξης του 1.2%. Αν λοιπόν από σύνολο 100% αφαιρεθούν το άθροισμα των 62 + 8.8 + 10 + 2 + 1.2 + 2 = 86%, θα

  έπρεπε να απομένει για την Δημοκρατία ποσοστό 14% (και όχι 6.6%) επί του κύκλου εργασιών, ή 37% επί του μεικτού κέρδους. Για παράδειγμα, αν ο κύκλος εργασιών είναι €200εκ., το ποσό που θα έπρεπε να λαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία θα ήταν 28εκ. ετησίως. Αντί τούτου, στο νομοσχέδιο που θα έχετε ενώπιον σας καθορίζεται ποσοστό φορολογίας 24% (ή €20εκ. όποιο είναι περισσότερο), πλέον 1% για χορηγίες σε δραστηριότητες αθλητικού, κοινωνικού και κοινωφελούς ενδιαφέροντος. Το αντίστοιχο ποσοστό φορολογίας στην Ελλάδα είναι 30% επί του μεικτού κέρδους. Παράλληλα, μετά τη λήξη κάθε οικονομικής χρήσεως, τα αδιάθετα ποσά των κερδών των τυχερών παιγνίων αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο. Επίσης, η χορήγηση του αποκλειστικού δικαιώματος για περίοδο 10 ετών συνοδεύεται στην Ελλάδα με εφάπαξ τέλος ύψους της τάξης των €350εκ.».

  Σχόλια
  
  Μοναδική προσφορά* γνωριμίας!
  • BONUS ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Έως 100€**
  • ΔΥΟ ΚΑΙ ΝΙΚΗΣΕΣ Πρώιμη πληρωμή στο 2-0
  • & GOLDEN SUB Συνεχίζεις με τη χρυσή αλλαγή

  *ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ Novibet.com.cy/info/oroi-eggrafis-xwris-katathesi

  **ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ Novibet.com.cy/info/welcome-bonus-oroi Απαιτείται τζιράρισμα για ανάληψη

  Η Novibet κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ με αριθμό Β022. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών.

  Παίξε υπεύθυνα. www.safergambling.gov.cy