1. Το περιεχόμενο του TopBookmakers.com.cy έχει πληροφοριακό χαρακτήρα. Η ιστοσελίδα παρέχει ειδήσεις, νέα και διαφημίσεις, οι οποίες έχουν καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα.
  2. Απαγορεύεται η αντιγραφή ή αναδημοσίευση περιεχομένου της ιστοσελίδας χωρίς την σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη αυτής.
  3. Διατηρούμε το δικαίωμα προσφυγής στην δικαιοσύνη σε περίπτωση που δεν τηρηθεί ο όρος 2.
  4. Οι επισκέπτες έχουν την υποχρώση να συμβαδίζουν με τους όρους, τις προϋποθέσεις των εταιριών που διαφημίζονται στην ιστοσελίδα. Το TopBookmakers δεν φέρει καμία ευθύνη για την όποια ζημία (υλική ή ηθική) στους παίκτες κατά την διάρκεια που βρίσκονται στους ιστότοπους αυτούς.
  5. Το Bookmakers απευθύνεται σε άτομα ηλικίας μεγαλύτερης των 18 ετών. Είναι υποχρέωση των επισκεπτών να γνωρίζουν τους περιορισμούς της νομοθεσίας σχετικά με το ελάχιστο όριο ηλικίας που επιτρέπεται να συμμετέχουν στην διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών.
  6. Είναι υποχρέωση των επισκεπτών να γνωρίζουν την νομοθεσία και τις αλλαγές που γίνονται σε αυτή.
  7. Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή πλοήγηση στην ιστοσελίδα. Ωστόσο, το ΤοpBookmakers δεν μπορεί να εγγυηθεί πως η ιστοσελίδα δεν υπάρχει “ιός” ή άλλα επιβλαβή προγράμματα. Το κόστος διόρθωσης για ζημιές που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια παραμονής στην παρούσα ιστοσελίδα βαρύνει τον χρήστη και όχι τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας.
  8. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα αποδέχεστε τους παραπάνω όρους. Αν οι όροι δεν έγιναν αποδεκτοί, παρακαλούμε κλείστε αμέσως την ιστοσελίδα.